Artiklar – bok

På den här sidan hittar du

Kulturen och Pilen
Handlar om hur jag ser på terapi och var lösningsfokus finns i det

Det gemensamma projektet
Handlar om hur man kan starta ett lösningsfokuserat samtal.

Mirakelfrågan och Mirakelskalan
Handlar om fördjupningen i mitten av det lösningsfokuserade samtalet.

Andrasessionen
Handlar om skillnaden mellan förstasessionsbeteende och andrasessionsbeteende och om hur både ock kan finnas både i första och andra och tredje ….. samtalet.

Dessa 5 kapitel (Mirakelfrågan och Mirakelskalan är 2) var ursprungligen tänkta som en bok. Du rekommenderas att läsa dom i ordningen ovan.


  • I början av 2020 publicerade vi (Harry, Joce och Scott Miller) en artikel om Effort-focused interviewing i Journal of Systemic Therapies
  • I november 2020 publicerade vi (Harry, Peter de Jong och Sara Smock) en artikel i Journal of Solution Focused Practices: De Shazer’s theory development. Av intresse för de som vill veta mer om hur lösningsfokuserad korttidsterapi utvecklades.
  • 2018 skrev Mark MacKergow en artikel som han kallade SFBT2.0 är redan här. Jag skrev en replik – synpunkter på det han skrivit och den är nu publicerad i The Australian Journal of Solution Focused Practice. Den finns också här: The-3.0-version-of-Reflections-on-SFBT-2.0.pdf 

3 artiklar publicerade i Journal of Systemic Therapies 2013 och 2015 kan du läsa här

Dessutom hittar du några saker till här.

    • en struktur för Skalfrågande som är bra att använda när man vill öva på en kollega eller sin partner 🙂
  • Magic square har varit till nytta för en del som velat lära sig att ta paus och göra sammanfattningar.

Det finns också lite som andra skrivit som jag har lagt upp här och länkar till

Allt ligger numera i Acrobat reader-format (pdf)

Glöm inte att jag är tacksam för alla synpunkter ni har – både negativa och positiva!!! Skulle någon av länkarna inte fungera så är jag tacksam för information om det.