Baskurs 3 dagar

Lösningsfokuserade samtal för människor 
som arbetar med människor

 23-25 okt 2024 

Några platser till studenter för 500:- +moms om det finns plats

Kursledare: Harry Korman, Barn och Ungdomspsykiater, leg psykoterapeut och handledare i familjeterapi.

Vi erbjuder en 3-dagars baskurs i lösningsfokuserade samtal med föreläsningar, videodemonstrationer och metodträning för fördjupad baskunskap om modellen.
Det centrala temat är hur man – genom att lyssna på vad människor säger – utvecklar och vidmakthåller samarbetet med klienter/patienter och deras familjer på ett sådant sätt att deras resurser och kompetens används för utveckling och förändring.

Målgrupp

Kursen är lämplig för alla som arbetar med människor och vill lära sig något om lösningsfokuserat arbetssätt vare sig det arbetet görs inom psykiatri, barnpsykiatri, personalhälsovård, socialtjänst, kriminalvård, skola, kyrka, arbetsmarknadsverk, rehabilitering, organisationskonsulteri etc.  
Kursen är lämplig oavsett yrkestillhörighet och akademisk bakgrund.

Målsättning

Kursen skall ge god kännedom och känsla för vad som är speciellt med lösningsfokuserat arbete och förhållningssätt. Kursdeltagare skall efter kursen ha idéer om hur arbetssättet kan anpassas till deras eget specifika arbetssammanhang.

Den som tidigare inte haft erfarenhet av lösningsfokus skall efter kursen ha en bas för att kunna börja prova arbetssättet och för att kunna ta ett informerat ställningstagande till om det är något de vill lära sig mer om. De med tidigare erfarenhet skall ha utvecklat sin repertoar av sätt att utifrån klienters svar ställa frågor som inviterar till fördjupade beskrivningar av klienters unika sätt att förändra sin situation.

Ur programmet

 • Snacka om mirakel
 • Det gemensamma projektet
 • Skalfrågor
 • Samarbets- eller motståndsmetaforen.
 • Att skapa sin historia.
 • Den lösningsbyggande processen
 • Resurser, kompetens och undantag.
 • Förändring.
 • Kopplingen problem, mål och undantag.
 • Interventionsdesign
 • Nycklar och ledtrådar
 • Metodträning
 • Integration och dekonstruktion.

Plats: Konferensanläggningen Kockums Fritid, Malmö
Tider: 9-16
Kostnad: 5500:- + moms
Anmälan: E-posta info@sikt.nu eller fyll i formuläret på kurssidan eller klicka här för att komma till ett anmälningsformulär. Man kan ringa Harry på 0704-837704 men det är mycket säkrare att nå oss via mailen eller anmälningsformuläret.