Diplomutbildning

SIKTs ettåriga diplomutbildning i lösningsfokus

Startar när tillräckligt många anmält sig

Kursledare

Harry Korman, Leg läkare, Barn och Ungdomspsykiater, leg psykoterapeut och handledare i familjeterapi (är huvudläraren)
Jocelyne Korman,
Socionom, Leg psykoterapeut och handledare i familjeterapi

För vem

Spjutspetsfärdigheter i lösningsfokus är synnerligen användbart för dig som vill bli bättre på samtal. Detta oavsett om du arbetar som psykoterapeut, socialarbetare med utredningar och/eller behandling, kurator, psykolog, socialpedagog, studievägledare, organisationskonsult, pedagog, hälsopedagog, logoped, psykiater, allmänläkare, sjuksköterska, HR-konsult, ledare etc. Kort uttryckt, detta är en utbildning för dig som använder samtal som verktyg.

Målsättning och upplägg

Utbildningen omfattar totalt 20 dagar.

Vår målsättning är att du som deltagare vid utbildningens slut ska ha kunskaper och färdigheter nog för att:

Behärska den lösningsfokuserade processen.

 • Kunna hålla fast vid modellen och inte falla tillbaka i problemlösning – utan att ha valt det.
 • Känna dig mer säker och medveten om de val du gör i dina samtal.
 • Kunna klara den internationella certifiering som införts av de engelska och svenska lösningsfokuserade föreningarna
 • Applicera modellen i ditt eget sammanhang.
 • och kunna stå själv och lära andra.

Under ett års tid träffas vi 2 dagar i månaden och studerar och praktiserar lösningsfokuserad teori och praktik. Vi varvar videodemonstrationer, föreläsningar, träning och  handledning på deltagarnas egna inspelade samtal. Mellan kurstillfällena  läser du angiven kurslitteratur, filmar ditt arbete och skriver din utbildningsdagbok. Upplägget skall göra det möjligt för dig att redan från kursstart praktisera nya kunskaper och utveckla  ditt dagliga arbete.

Ur programmet

 • Introduktion till lösningsfokuserad samtalsmetodik
 • Resan: Från Milton Eriksson till Steve De Shazer…
 • Teori/filosofi och grundantaganden
 • Kommunikation, interaktion och systemteori
 • Att hålla det enkelt
 • Att skapa samarbete/allians
 • Att utforska vad människor vill förändra eller uppnå
 • Att utforska resurser och vad som redan fungerar
 • När bättre inte är tänkbart. Bygga hopp, hjälpa folk att stå ut.
 • Att arbeta med nätverk och familj
 • Uppföljande samtal
 • Att kunna överföra modellen till ditt sammanhang
 • Att stötta varandra på arbetsplatsen

Förutsättningar och diplom

Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande, och en hel del eget arbete mellan kurstillfällena. Utbildningen kräver att  du har med dig egna inspelade samtal till kursdagarna, gör en utbildningsdagbok, läser anvisad kurslitteratur och deltar i litteraturseminarier.

För att examineras på utbildningen och få diplom krävs att du tar med dig egna inspelade samtal till utbildningsdagarna. Du måste också ha minst 80% närvaro, ha deltagit i litteraturseminarierna och ha gjort en ”utbildningsdagbok”. Kraven på godkännande av de praktiska momenten i vår utbildning är något större än de krav som ställs för certifiering som ”SFLK-certifierad terapeut/coach/behandlare” av Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsterapi. Vår målsättning är att alla skall klara dessa krav efter ett års utbildning. (Information om certifieringsprocessen finns på www.sflk.se)

Plats: Malmö

Datum : 10 tillfällen à 2 dagar

Kostnad: 50’000 kronor plus moms. (25’000:- / termin).

Antal deltagare. Begränsat deltagarantal.

Anmälan: Maila info@sikt.nu eller post till SIKT AB, Skabersjöv 356, 23392 Svedala, eller anmäl dig på kurssidan via länken här.

Undrar du något: Kontakta Harry Korman harry@sikt.nu tel: 0704-837704