GDPR

Bakgrund

EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj 2018 och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Vad är personuppgifter?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person.

Vilka uppgifter sparar vi och varför?
På SIKT sparar vi namn, epostadresser, adressinformation och information om vilka kurser och utbildningar du anmält dig till och gått hos oss. 

Syftet är för att kunna leverera det du beställt men också för att kunna nå dig med vår marknadsföring.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det behövs för att uppfylla avtalen med dig.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge SIKT bedriver verksamhet eller enligt journallagen. E-post för marknadsföring sparas tills du själv aktivt begär radering av denna.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, eller om du vill att vi ska radera dom.

Vi delar endast dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi har personbiträdesavtal med våra underleverantörer som enligt lag skyddar dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja några personuppgifter

Vi sparar endast personnr om du varit patient på vår mottagning och för de journalanteckningar som vi sparar då gäller journallagen.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Personuppgiftsansvarig på SIKT är Harry Korman.

 

Du kan läsa mer om GDPR här>>.