Om Andrew Turnell Ph.D.

Signs of Safety

Andrew har tillsammans med Steve Edwards och ett antal socialarbetare utvecklat en lösningsfokuserad utredningsmetod som fokuserar både på tecken på fara och på tecken på säkerhet. En social utredning som skapar en balanserad riskbedömning med barnet i fokus. (”Signs of Safety”, Turnell – Edwards, Norton 1999).

Andrew är en lysande lärare med en osedvanlig förmåga att få människor att upptäcka vad de redan vet. Tillsammans med Pene Turnell blir han ännu bättre.

Andrew och Pene har arbetat med utsatta barn och familjer i många år. Andrews kliniska arbete idag är främst med människor som utsatts för tortyr och med familjer där man är säker på att övergrepp förekommit men där den misstänkte förnekar (”Working with Denied Child Abuse – The Resolutions approach”, Andrew Turnell och Susie Essex. Norton 2006)

Andrew har nu kommit till Sverige regelbundet sedan 2000. Under senare år har han undervisat tillsammans med Pene Turnell. Deras seminarier och undervisning hör till något av det mest uppskattade i vårt program och Signs of Safety-modellen uppfattas av många som ovärderlig när man arbetar med utredningar av barn som far illa.

2003 höll Andrew det första 5-dagars intensivseminariet med strax över 20 deltagare. Sedan dess har vi organiserat  ett sådant nästan varje år.