Om oss på SIKT

Joce i Östersund 2 2Jocelyne Lopez-Korman

Jocelyne har arbetat först 10 år inom psykiatrin (barn och vuxen) och sedan i 10 år med främst missbrukare och deras familjer i öppenvård, men även klienter med annan problematik på Avenbokens Öppenvård i Malmö.
  Våren 1999 slutade Jocelyne sin offentliga tjänst och bedriver sedan dess sitt kliniska arbete på SIKT’s mottagning med familjer, par och individer. Hon konsulterar, handleder och utbildar främst inom socialtjänsten, arbetsmarknadsverket och psykiatri, men även inom andra områden som t.ex. företagshälsovård, rehabilitering, smärtbehandling och organisationsutveckling.
Jocelyne är socionom och legitimerad psykoterapeut och handledare i familjeterapi.
Nås direkt på joce@sikt.nu

07070039_1Harry Korman

Harry har arbetat inom psykiatri, barnpsykiatri och missbruksvård. Sedan 1996 arbetar han kliniskt på SIKT’s mottagning i Malmö, med familjer, barn, vuxna och par, och handleder och undervisar inom missbruksvård, arbetsmarknadsverk, kriminalvård, socialvård, skolhälsovård, psykiatri och barnpsykiatri.
Harry är läkare, specialist i Barn och Ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut och handledare i familjeterapi.
Nås direkt på harry@sikt.nu

Mathilda Korman  Mathilda

Mathilda har arbetat med verksamhetsutveckling, ledarutveckling, handledning, coachning och kiropraktik. Hon har bred erfarenhet från både privat och kommunal verksamhet och över 20 års erfarenhet av lösningsfokus.

Som HR-konsult arbetar hon med utbildning för chefer och medarbetare, liksom handledning och stöd till enskilda individer. Hennes drivkraft ligger i att använda lösningsfokuserade metoder för att uppnå förändring i utmanande processer oavsett om det är på individ- eller organisationsnivå.

Mathilda har en kandidatexamen i personal och arbetsliv och har arbetat som HR-konsult i många år, hon har även en bakgrund inom hälso-och sjukvården som leg. kiropraktor.

Nås direkt på mathilda@sikt.nuVi på SIKT har nu försökt att lära oss den här modellen (lösningsfokuserad korttidsterapi) sen mitten på 80-talet. Vi kom i kontakt med Steve de Shazer och Insoo Kim Berg när vi arbetade med familjeterapi med heroinmissbrukare i det s.k. heroinistprojektet på BUP i Malmö.


Harry startade mailinglistan SFT-L hösten 1995. Sedan 2022 har listägaren varit Emma Burns på New Zeeland. Så är du intresserad av att delta i det lösningsfokuserade nätverket, och diskussionerna, så ta en titt på länken: Instruktioner för att abonnera på SFT-L och skulle den vara obegriplig finns ingen annan råd än att skriva till oss och fråga.