Mycket kort om lösningsfokuserad samtalsmetodik

Lösningsfokuserade intervjuare/behandlare sysslar med att utveckla/bygga/konstruera lösningar. De försöker inte att lösa problem.

De viktigaste metoderna är:

  • att tillsammans med klienterna/patienterna beskriva/upptäcka/skapa hur de vill ha det i framtiden när det problem som fört dem till samtal är löst (deras föredragna framtid)
  • att tala tillsammans om de olika saker de gör som redan fungerar och deras sätt att göra detta
  • att mäta de framsteg som patienterna/klienterna gör i den riktning som är viktig för dem

Det är anmärkningsvärt och förvånande att se och höra människor med extremt stor variation på problem och livssituationer arbeta fram sina egna unika lösningar, och det är förbluffande att det fungerar och ger hållbara förändringar.

Intervjuaren/behandlaren gör sitt yttersta för att hitta sätt att samarbeta med klienten/patienten. Detta görs genom att behandlaren fokuserar på patientens/klientens eget unika sätt att göra saker och ting på. Samarbetet förstärks vidare av ett intensivt intresse för vad klienten tycker är viktigt och ett intensivt intresse för de  saker som klienten tycker fungerar – snarare än för vad som inte gör det. Därmed belyses automatiskt klienters/patienters resurser och styrkor och dessa blir tillgängliga i konstruerandet av hållbara lösningar.

Metoden är uppfunnen (beskriven) av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare från Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA.

Är det verkligen annorlunda?

Är en fråga jag ofta har fått och som jag svarat på många gånger. 2014 skrev jag några sidor om det som kanske kan vara intressanta för dig som funderar på om lösningsfokus verkligen är annorlunda.

Vill du veta mer så hittar du en del (och växande) om du går till  ”Artiklar bok”.