Yasmin Ajmal


Lösningsfokus med barn/ungdomar, nätverk och skola

28-29 okt 2024 i Malmö


Än en gång har vi det enorma privilegiet att ha Yasmin Ajmal i Malmö. Hon är en av Englands mest uppskattade undervisare inom området lösningsfokuserad korttidsterapi – kanske till och med den mest uppskattade. Hon fängslar med en ovanlig lågmäld intensitet och med att det ser så otroligt lätt ut när hon visar hur hon arbetar med barn och unga.

En av Yasmins böcker är översatt till svenska; Solution Focused Thinking in Schools (Ajmal / Rhodes 1995,  Lösningsfokuserat tänkande i skolan, (1999) – finns att handlas på Bokus.

Mer info och hennes bio finner du om du klickar här


Innehåll

Att engagera barn och ungdomar i att arbeta för lösningar som kommer att fungera för dem – och de människor de har omkring sig – kan vara svårt, speciellt om barnen/ungdomarna känner sig pressade av problem och/eller dåligt rykte.

Det lösningsfokuserade förhållnings- och tillvägagångssättet erbjuder ett sätt att utveckla konstruktiva samarbetsdialoger med unga människor och de viktiga människorna i deras liv, både i arbetet med individer, grupper och hela system.

Denna 2-dagars workshop kommer att erbjuda ett informativt, roligt och intensivt tillvägagångssätt som gör att du känner dig validerad, uppdaterad och vitaliserad i ditt arbete med barn, ungdomar, familjer och de nätverk som finns runt dem. Utbildningen kommer att täcka de viktigaste grundantagandena, verktygen och direkta tillämpningar av det lösningsfokuserade tillvägagångssättet på ett praktiskt och upplevelseorienterat sätt.

För vem är den här kursen

För alla som arbetar professionellt med barn och ungdomar och familjer. Lärare, skolkurator, skolpsykologer, elevhälsovårdspersonal, skolledare, socialarbetare som arbetar som utredare eller behandlare, familjeterapeuter, barn- och ungdomspsykiatri (lösningsfokus är numera evidensbaserat).

Viktiga färdigheter som Du kommer att arbeta med är:

  • utveckla din förmåga att lyssna, kommunicera och hjälpa barn, unga och familjer att identifiera och få tillgång till sina egna resurser, styrkor och färdigheter, Att göra effektiva val i samtal och möjliggöra varaktig förändring och ökad säkerhet.
  • hur man engagerar och arbetar med barn, ungdomar samtidigt som du hjälper dem att bygga motståndskraft (resilience)
  • lära dig att använda lösningsfokuserade tekniker kreativt i en rad olika sammanhang, inklusive barn-, ungdoms- och familjearbete, gruppmöten och professionella möten

Du kommer att gå ifrån de här dagarna med en mängd olika samtalsverktyg och aktiviteter som Du kan använda när som helst för att berika och kanske till och med förnya det arbete du gör.

När: 28-29 okt 2024 kl 9-16
Plats: Hotell St Jörgen i Malmö
Kostnad: 6800:- + moms
Anmälan: Fyll i formuläret på kurssidan. E-posta info@sikt.nu eller ring Harry på 0704-837704